Ilvy Maijen Fotografie

PROJECTS / SERIES

”prouTboys”

(English below)
Dit is een doorlopend project over gay- en transjongens met als doel om jongeren te stimuleren en inspireren om zichzelf te zijn en ze te laten weten dat ze uniek en bijzonder zijn. Helaas zijn dit soort projecten nog steeds nodig. Dat werd onlangs nog eens duidelijk door de verklaring van minister Slob (Nederland) dat het toegestaan is om homoseksualiteit in hervormde scholen af te keuren.
Wil je aan dit fotoproject meewerken of weet je iemand die dat mogelijk zou willen, dan laat het me weten! (0640803645 / ilvy_maijen_photography (insta) of info@ilvyfotografie.nl)

This is an ongoing project about gay and trans boys with the aim of stimulating and inspiring young people to be themselves and let them know that they are unique and special. Unfortunately, these types of projects are still needed.This was recently made clear again by the statement by Minister Slob (the Netherlands) that it is allowed to disapprove  homosexuality in reformed schools.
Would you like to participate in this photoproject or do you know someone who might want to, let me know! (0640803645 / ilvy_maijen_photography (insta) or info@ilvyfotografie.nl)

”Zeezucht”

The sea

I need the sea because it teaches me,
I don’t know if I learn music or awareness,
if it’s a single wave or its vast existence,
or only its harsh voice
or its shining suggestion of fishes and ships.
The fact is that until I fall asleep,
in some magnetic way I move in
the university of the waves.

– Pablo Neruda –

”Ervaringsdeskundigheid in beeld”

Naast fotografe is Ilvy ook GZ-psychologe en werkt bij een GGZ-instelling in Maastricht. Ze werkt hier sinds een jaar ook samen met ervaringsdeskundigen. Deze samenwerking is aanleiding geweest om dit foto-project op te gaan zetten.
Doel van het project is om de ervaringsdeskundigen een podium bieden, gewoonweg omdat ze dat verdienen met het goede en zinvolle werk wat ze doen. Daarnaast hoop Ilvy met dit project te bewerkstelligen dat binnen de psychiatrie nog meer helder wordt wat ervaringsdeskundigen kunnen betekenen en hoe waardevol ze zijn.
Tijdens het maken van het portret laat Ilvy hen denken aan de gebeurtenis die doorslaggevend is geweest voor hun keuze om ervaringsdeskundige te worden.

”COVID-19 era Skype portraits”

In deze moeilijke en bizarre tijd waarin het Corona virus ons in de greep houdt is ‘social distancing’ leidend voor hoe de samenleving functioneert. Dit maakt het voor elke beroepsgroep zwaar om op de gangbare manier door te gaan. Ook voor fotografen heeft dit de nodige impact.

Gezien Ilvy deze bizarre Corona-tijd op een of andere manier vast wilde leggen, heeft ze gezocht naar een manier die past binnen de mogelijkheden in deze tijd.  Verschillende Limburgers zijn gevraagd om via Skype te beeldbellen en op deze manier een portret te maken. Het persoonlijke verhaal wordt via het portret verteld. De foto’s zijn allemaal in april 2020, de eerste volle lockdown maand, gemaakt door het iMac beeldscherm te fotograferen.

Museum Hilversum expositie
De foto van Nina werd geëxposeerd in Museum Hilversum tijdens de tentoonstelling PANdemIC die van zaterdag 8 augustus t/m 20 september plaats vond en wellicht nog een tour door het land gaat maken langs diverse musea. De foto is geselecteerd door niemand minder dan Ilvy Njiokiktjien (1e fotografe des Vaderlands).